Opinie

20.08.2014 r. - WM "Darwina"
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej "Darwina" potwierdza, że firma K-2 Dariusz Ziobroń z siedzibą 31-959 Kraków, os. Górali 3/31, wykonała prace remontowe w zakresie remontu całej elewacji 11-piętrowego budynku oraz wymiany zadaszeń z poliwęglanu komorowego nad balkonami na budynku mieszkalno usługowym ul. Darwina 25 w Tychach.
Rekomendujemy firmę K-2 jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonania zadań remontowych i budowlanych. Powierzone prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonych umową terminach. Niniejszym zaświadczamy, że firma K-2 jest godna polecenia przy realizacji zadań inwestycyjnych.
Członek Zarządu Jerzy Gaździński, referencje_WM-DARWINA.pdf


02.04.2014 r. - Labe i Wspólnicy

Szanowny Panie, w imieniu moich Klientów, którzy byli właścicielami nieruchomości w centrum Krakowa, chciałbym Panu bardzo serdecznie podziękować za niezwykle sprawne przeprowadzenie prac wysokościowych. Polegały one na skuciu luźnych tynków w czteropiętrowej ścianie od strony podwórza sąsiedniej nieruchomości, a nastepnie zabezpieczeniu pozostałego tynku siatką zabezpieczającą, przytwierdzoną na listwach do muru.
Prace wykonywane na uprzężach i windach alpinistycznych, wymagające dużej uwagi i sprawności, zostały przeprowadzone wzorowo. Odkuty tynk został starannie sprzątnięty, a podwórze umyte myjką ciśnieniową, co spotkało się z duzym uznaniem właściciela sąsiedniej posesji.
Łączę wyrazy szacunku, Andrzej Rysiak (radca prawny), www.labe.wspolnicy.com, referencje_LABEiWSPOLNICY.pdf


19.03.2014 r. - PPU "ADREM"

PPU "ADREM" S.A. os. Słoneczne 3 w Krakowie informuje, że K-2 Usługi Wysokościowe i Remontowo-Budowlane Dariusz Ziobroń, wykonywały usługi ogólno-budowlane o charakterze blacharsko-dekarskim w budynkach będących w naszym zarządzaniu i administrowaniu:
 os. Centrum B2 - remontu betonowej części gzymsu wzdłuż balkonu mieszkania nr 78;
 os. Górali 3 - wymianę trzech rur spustowych oraz czyszczenie sztendrów;
 os. Górali 3 - zabezpieczenia rynien budynku przed ptactwem;
 os. Krakowiaków 8 - montażu zabezpieczeń przeciwko ptactwu na trzech parapetach;
 os. Szklane Domy 4 - wykonanie obróbek blacharskich przy mieszkaniu nr 27.
Prace wykonywane były przy użyciu sprzętu alpinistyczno-wysokościowego. Cały zakres prac powierzonych w/wym firmie był wykonywany terminowo, rzetelnie z uwzględnieniem wymogów sztuki budowlanej. Z całą odpowiedzialnością polecamy w/wym firmę jako wykonawcę podobnych robót.
Dyrektor ds. Eksploatacji, mgr inż.  Jerzy Garstka, www.adrem.krakow.pl, referencje_PPU-ADREM.pdf


23.10.2013 r. - ALBION
Firma K-2 Dariusz Ziobroń os Górali 3/31, 31-959 Kraków jest naszym partnerem. Współpraca obejmuje głównie działalność wykonawczą. Kwalifikację personelu firmy i dotychczasowe dobre doświadczenie praktyczne gwarantują prawidłowe wykonanie zleconych prac wysokościowych, blacharstwo-dekarstwo, oraz ogólnobudowlane wykonywane są solidnie, terminowo, dopasowując się do wymogów członków Wspólnoty Mieszkaniowej. Stwierdzamy, że K-2 Dariusz Ziobroń jest godny polecenia jako solidny partner, wywiązujący się z zawartych umów.
Rafał Augustyn, www.albion.biz.pl, referencje_ALBION.pdf


10.10.2013 r. - Gremax Sp. z o.o.
Firma Gremax Sp. z o.o. jako administrator 17 Wspólnot Mieszkaniowych od kilku lat współpracuje z firmą Dariusz Ziobroń K-2 w zakresie prac wykonywanych metodą alpinistyczną. Niejednokrotnie na nasze zlecenie firma K-2 wykonywała usługi z zakresu prac dekarsko-blacharskich, ogólnobudowlanych z elementami ślusarskimi, a także w okresie zimowym współpraca obejmowała usługi z zakresu odśnieżania dachów, zbijania sopli oraz usuwania oblodzenia. Wszelkie zlecenia były wykonywane profesjonalnie, nie budziły żadnych zastrzeżeń firmy Gremax, jak również mieszkańców poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych, były wykonywane w sposób rzetelny oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W naszej opinii firma "Dariusz Ziobroń K-2" to odpowiedzialny partner charakteryzujący się należytą starannością realizowanych zleceń.
www.gremax.pl, referencje_GREMAX.pdf


24.06.2013 r. - NIERUCHOMOŚCI
Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Padniewskiego 6 w Krakowie poświadcza, iż firma K-2 Dariusz Ziobroń wykonuje dla Wspólnoty prace w zakresie robót blacharsko-dekarskich, montażowych i ogólnobudowlanych z wykorzystaniem techniki alpinistycznej. Prace wykonywane są należycie, terminowo a ich jakość nie budzi zastrzeżeń. Nasze doświadczenie oparte na kilkuletniej współpracy pozwala z pełną odpowiedzialnością zarekomendować firmę K-2 jako rzetelnego i sprawdzonego wykonawcę.
Monika Wójtowicz, www.adminis.pl, referencje_NIERUCHOMOSCI.pdf


21.06.2013 r. - Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 14
Wspólnota Mieszkaniowa budynku nr 14 na osiedlu Stalowym w Krakowie oświadcza, że firma Dariusz Ziobroń K-2 - Usługi Wysokościowe i Remontowo-Budowlane, os. Górali 3/31, 31-959 Kraków wykonywała na zlecenia Wspólnoty usługi zrzucania śniegu i zbijania sopli techniką alpinistyczną. Zlecone prace wykonane zostały z najwyższym zaangażowaniem, rzetelnością i starannością oraz z zachowaniem wszelkich zasad BHP. Firma zasługuje na polecenie jako rzetelny wykonawca robót.
Członek Zarządu Jarosław Śmiały, referencje_WMB14.pdf


10.04.2002 r. - Z.N. ADM Krowodrza
Pragniemy Państwa poinformować iż Pan Dariusz Ziobroń współpracuje z naszą firmą od ubiegłego roku w zakresie robót ogólnobudowlanych. Szczególnie pragniemy podkreślić, iż w/w Pan specjalizuje się w wykonywaniu wszelkiego rodzaju robót wysokosciowych techniką alpinistyczną. Dodatkowo chcemy zapewnić, iż współpracując z Panem Dariuszem Ziobroniem cenimy szczególnie jego fachowość, rzetelność, sumienność, dokładność. Ponadto cechuje go łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi i wysoka kultura osobista. Polecając osobę Pana do współpracy z Państwem chcemy uważać, iż przedstawiona przez nas charakterystyka w pełni będzie zasadną.
Wiceprezes Zarządu mgr Cezary Wojas, www.zarzadcanieruchomosci.krakow.pl, referencje_ZN-ADM.pdf


02.07.2002 r. - Parafia Rzym.-Kat. Matki Bożej Królowej Polski "ARKA"
Chcę Państwa poinformować, iż firma K-2 reprezentowana przez Dariusza Ziobroń, specjalizująca się w zakresie robót alpinistycznych i ogólnobudowlanych, wykonywała przy naszym Kościele prace związane z:
 - malowanie drewnianej konstrukcji dachu,
 - montaż zabezpieczeń przeciw gołębiom,
 - mycie szyb na wysokości.
Ogólna ocena za wykonaną usługę jest wysoce zadowalająca. Firma K-2 wykazała się fachowością, dokładnością, dlatego też pragnę polecić ją Państwu jako rzetelnego wykonawcę robót alpinistycznych.
www.arkapana.pl, referencje_PRK-ARKA.pdf